dub-forma

Загальна інформація
Опис проблем, з якими зіткнувся бізнес
Цільове використаня гранту*

*тут і надалі під грантом розуміється отримання цільової безповоротної фінансової
допомоги від ТОВ ""ЄМАРКЕТ УКРАЇНА"" на підставі відповідного договору


Так Ні


Додаткова інформація
Згода на обробку персональних даних і підтвердження
достовірності наданої інформації

Сіздің өтінішіңіз жіберілді
Қате